Kultura at Sining Lampas sa Sentro: Better Living Through Xeroxography 8 sa Baguio*


Pinagpapawisan na ba sa kaba ang tinatawag na ‘mainstream publishing’ o mainstream literature – mga kabit sa mga institusyon tulad ng akademya, mga pangunahing publishing house sa bansa at generally iba pang institusyon ng estado na siyang nagbibigay approval sa kung anu-ano ang pwedeng ilathala – habang umuusbong na ang mga umaalternatibo rito tulad ng tinatawag namang ‘independent’ o ‘self’ publishing? Or to begin with, dapat ba silang kabahan? Inaaway ba ng huli ang una; inaangalan ba ng independent o self publishing ang mianstream publishing?

BLTX Baguio

Sa April 25, sa Yagam Cafe, gaganapin ang ika-walong edisyon ng Better Living Through Xeroxography (BLTX). Pangalawang edisyon na ito ng BLTX sa labas ng “comfort zone” nitong “Cubao/QC/Metro Manila” area. Earlier this year, nagpunta na silang Davao. Nagkakalat na sila ng mga punla para sa ibang uri ng artistic practice, kaiba sa moda ng artistic production na talamak sa nakaraang mga dekada, moda ng artistic production na nakatuon sa “self-perpetuation” at “self-aggrandizement” (2015) ng mga nagsasagawa nito.

Sabi sa isang “brief” patungkol sa BLTX na matatagpuan sa medium.com, walang kurap sigurong pinangalan ang mga hinihindian at sinusubukang lampasan ng initiative na ito: ang “padrino system” at mga limitasyon ng “state support” sa paglikha at paglalabas ng sining.

Limiting conditions ang mga ito at arguably sumasagka sa pag-usbong ng mga bagong uri/moda pa sana ng artistic production. Sumasagka rin ito sa pag-welcome ng mga bagong boses, mga bagong manlilikha na makatutulong sana upang gawing mas diverse, gawing mas nakakagulat ang mga lumalabas na gawang-sining sa isang community, o kung di man sa buong bansa. Sa gayon, ang initiative na BLTX  ay nakaaambag upang palawakin at pakapalin pa ang layers ng sining sa bansa hindi lang in terms of production kundi in terms of audience. Pwede itong makatulong sa pag-iinvigorate sa inaantok na lagay ng sining at pagpapalapad ng kulturang umiikot kay Kris Aquino, sa latest Youtube sensation o Wattpad. Sa gayon, magkakaroon ng mas maraming venue para sa kultural na pagtangkilik at pwede rin eventually, sa pagmumuni-muni una sa mga ganitong kultural na bagay at susunod sa lipunang kinapapalooban ng mga ito.

Isang community ang nais buuin ng BLTX – isang mas malawak na community ng mga manlilikha ng sining, cultural workers at ng kanilang mga tagabasa at tagatangkilik. Allergic ang communtiy na ito sa pagka-tengga, sa pagkakapako; naglalaway ito sa paggalaw at paglago. Kaya ang “participants” sa community na ito ay hindi lang ang mga tagabenta o mga gumawa ng cultural products tulad ng do-it-yourself na folio o collection ng drawings. Participants din ang buyers, yung general audience hanggang sa susunod pwedeng maging sellers na rin sila gaya nga ng sinabi sa brief patungkol sa BLTX. Kung gayon, hindi makitid ang mga kategorya, hindi magkahiwalay. Paano ito nagaganap?: sa pamamagitan ng pagpapalitan ng mga kuro-kuro at pananaw, pagbabahagian ng mga ideya o suhestyon. Pwedeng mangyari ito sa activities tulad ng fora o roundtable discussions na may semblance ng formality; pwede ring semi-random lang habang nagba-browse ng mga naka-display na akda.

Malay ang BLTX sa “potential pitfall of ending up as closed a circuit as the systems it’s trying to topple” (2015) na binanggit rin nila sa kanilang brief. Kaya naman ang tingin ko, kailangang buhayin ang ideya na kailangang laging umiindayog ang community na ito, hence, lagi sanang papalabas, naghahanap ng mga bagong ideya, bagong makakasama, bagong makakabalitatakan, bagong artists at cultural workers.

Ngayon, isang isyu na maaaring i-bring up ng iba: paano ang usapin ng ‘value’ o ng standards na pagaganahin sa pagbabasa ng isang cultural product, say panitikan, o drawing, o tugtog? Kapag dumami masyado ang mga gumagawa ng sining o naging cultural worker, paano pa matutukoy ang mga maganda o effective o insightful na mga akda? Sabi nga ni Marjorie Perloff sa isang panayam with Front Porch Magazine, “I do, however, worry about the sheer information glut. …it’s too easy to get published somehow” (2013, 219). Maituturing ba na parallel ang epekto ng internet sa epekto ng small-press endorsement ng BLTX: that is, i-boost ang quantity ng mga cultural (artistic/literary) production nang nasasakripisyo na sa isang banda ang usapin ng kalidad ng mga ito? Gumawa lang ako ng blog sa wordpress, pwede na akong mag-‘publish’ ng tula. Mag-print lang ako ng ilang kopya ng mga akda ko tapos i-compile at i-stapler, meron na akong published work. Masalimuot ang usapin ng ‘valuation’ o ‘quality’ pero ‘di dapat dahilan ito para ‘di na siya pag-usapan. Mula uli sa brief tungkol sa BLTX, sinabi nilang nanggagaling sila sa “notion that there is no one way to practice art” (2015). Ibig sabihin, walang singular na magandang pamamaraan ng paggawa ng sining o kultura, walang iisang batayan ng magandang sining o kultural na likha. Pero hindi rin naman dapat ito mag-lapse sa kung anong free-for-all type of aesthetics at cultural practice kung saan lahat na lang ay acceptable, lahat na lang ay maganda na at ‘di na pwedeng paghusayin pa.

Tingin ko, ‘pag napapadpad na sa usapin ng value o quality, mahalagang magsimula sa similarities kesa differences. Sa kaso ng BLTX, siguro ito: pag-ayaw at pagtalikod o pagka-esta-puwera sa dominant na sistema ng literary at cultural production na as abovesaid, mainly state-sponsored or –dependent. Ayaw namin diyan, exclusivist, too hermetic, nakakapatay ng aestheic o cultural development, not to say personal kong aesthetics; ayaw kong maki-ayon sa standards nila. – or anything to those effects. At sa similarity na ito, may venue para sa pagsasama-sama na binibigay ang BLTX. Pero hindi pa rin homegenous ang community na ito, may iba’t-ibang peceptions at kinikilingan o moda ng paglikha ang bawat sumisilip o pumapasok sa community – seller man o nagmamasid lang. Hindi rin static ang community, precisely dahil nga sa discussions, palitan ng mga akda at iba pang activites na nilalahukan ng iba’-ibang participants na makatutulong sa pagpapaunlad hindi lang ng kanya-kanyang pag-iisip tungkol sa artisitic production at mismong paggawa nito kundi hindi pati na rin ng kabuuang thrust, disenyo at larga ng BLTX. Sa ganitong proseso, nagbabago rin, lumalago rin ang values at direksyon ng artistic production ng bawat kalahok at marahil ng BLTX rin mismo.

At kung may ganitong venues para sa artists at cultural workers, maganda na ring i-maximize. Ang dami pang pwedeng ikalawak at ikalapad ng cultural products sa bansa. Sampung dakot na kalawakan pa ang pumipintig sa labas ng tuldok ng mga museo at mga tagapangasiwa raw ng sining at kultura galing sa estado.

*Lumabas na rin ito sa April 12 isyu ng Northern Dispatch

Works Cited:

Front Porch Magazine. Interview with Marjorie Perloff. In Poetics in a New Key: Interviews and Essays. Edited by David Jonathan Bayot. (2013). Manila: De La Salle University Publishing House.

Swimini Titi. 2015. Better Living Through Xeroxography — a brief towards a more sustainable publishing industry. Accessed: April 09, 2015. Available at: https://medium.com/@SwiminiTiti/better-living-through-xeroxography-a-brief-towards-a-more-sustainable-publishing-industry-64b5c7f5f0ec.

Unang banggit sa “Last Page of a Google Search” ng Pedantic Pedestrians


Noong ikawalo ng Mayo 2014, inilabas ng Pedantic Pedestrians (pangunahin, kung hindi man, essentially ni L) ang “Last Page of a Google Search,” ang pinakahuling proyekto ng grupo.

Pinag-usapan agad ito ng mga miyembro kinabukasan, sa table ng isang restaurant na matatagpuan sa pinakamatandang hotel sa Baguio. Ngunit bago pa pala ito pag-usapan nang harap-harapan, na-like at nai-share na ito ng bawat isang miyembro. May pahiwatig na ukol sa gawi ng mga taong ito at sa uri ng mundo nila.

Nabanggit in passing ni J ang pagkakahawig ng proyektong “Last Page of a Google Search” sa ideya ng Unoriginal Genius na mukha namang ang kay Marjorie Perloff ang pinanggagalingan. Nasa isip ba ito ni L nung “kinu-curate” (o kaysarap maging meta) itong proyekto niya? Kung anuman, pwedeng i-push na shine-share ng “Last Page of a Google Search” ang ilang masasabing mapag-balikwas na ideya sa likod ng Unoriginal Genius ni Perloff.

genius

Sa sinulat ni Vaclav Paris tungkol sa akdang ito ni Perloff, si-nite niya ang citation ni Charles Bernstein na axiom daw ni Walter Benjamin (para na ring performance iyon ng citation!): “To write history is to cite history.” Kung susundin natin ito, masasabing ang pag-sa-“cite” ng “Last Page of a Google Search” sa mga literal na last pages ng iba’t-ibang Google Searches ay isang proyekto ng pagsusulat ng, o pakikisangkot sa kasaysayan. Pero dahil malamang given na ito dahil anong gawi ba ng sino ang labas sa kasaysayan, mas mahalaga ay ang pagtingin na hindi lamang basta nag-sa-cite ang “Last Page of a Google Search.” Ito rin ay proseso ng pagku-curate; ito ay isa ring proseso ng pagpoporma. Kung ganito nga, ano ang tinitingalang ideya ng pagpopormang ito — kung ang sa authors ay “dramatic” o “literary” expression at sa Google naman ay “relevance” tulad ng binanggit sa 166-word na ‘introduksyon’ ng proyekto – ano ang sa “Last Page of a Google Search”? Itatanong ko ito kay L ‘pag nagkita kami. O dahil may cyberspace rin naman siyang katauhan, siguro pwedeng sagutin niya na rin dito.

*

Bakit “last pages” ng Google searches ang pinili ni L para sa proyektong ito? Pwedeng pagtindig ito laban sa criteria ng ‘relevance’ ng Google. Ano ba ang batayan ng ‘relevant’ para sa Google? Ano ang batayan ng kung ano ang mga unang lalabas ‘pag nag-search ka ng something sa Google? Iyong ano yata, ‘yung occurrence ng mga salitang si-nearch mo sa libo-libong (milyon-milyong?) website sa internet. Kaya nga merong SEO. Tadtarin mo yung articles mo ng maraming ganito o ganyang salita para ‘pag nag-search ang netizens ng ganito o ganyang salita, lalabas agad iyong site kung saan ipo-post yung article. At ano ang nirerepresenta ng mga matatagpuan sa ‘last pages’ ng isang Google Search? The most worthless scum among the vast information in the World Wide Web as searched by Google? Ganito lang ba ito kasimple? Imbes na i-feature natin ang nanalong Miss Universe, ang i-feature natin ay iyong hindi man lang pumasok sa Top… 30? Basta yung tipong unang elimination tanggal agad. Ano pa ang maaaring pagtingin dito?

__________________

_________________

_______________

 

*

Sabi ni K, parang tamad yung proyekto pero at the same time laborious, or something like that, hindi naman ito verbatim. Gaano ito ka-tenable? Nasaan ang ‘labor’ sa “Last Page of a Google Search”? Ika nga sa 166-word na intro nito, “It is fortunate that Google is less pretentious in its curatory criteria that we can “SIMPLY” copy and paste into a reliable word processing program and call it art.” Simple lang pala ang proseso eh. Nasaan ang labor? Hindi maiwasang maalala si Sol Lewitt at ang luma pero parang bago pa rin niyang Paragraphs on Conceptual Art. Primary ang ideya kesa execution at ika nga ni Lewitt, (Conceptual art) “is usually free from the dependence on the skill of the artist as a craftsman.” Pwede kaya nitong suportahan ang ‘katamaran’ at the same time ‘labor’ ng “Last Page of a Google Search”? Laborious ang pag-iisip at paghuhulma ng konsepto at matapos ay pag-iisip ng porma para ipakita ito habang parang effortless na lang mismo ang execution? In that sense, medyo radikal sapagkat taliwas sa traditional na privileging ng ‘finished’ artistic product o object, na hindi necessarily coupled with ‘lazy’ conceptualization.

Nadako na rin kay Lewitt,ituloy-tuloy na. Tinawag ba talaga ng proyekto ang sarili nito bilang ‘art’? Mahihinuha ito sa parte ng intro na nabanggit na sa itaas. Panghuli sa 35 “sentences” ni Lewitt “on conceptual art” ay ito: “These sentences comment on art, but are not art.” Pretentious lang ba o quasi-subversive si Lewitt kaya niya sinabi ito o sarcastic at mapang-uyam lang din si L kaya niya naman tinawag na art ang proyektong kaniyang binigyang-porma? Kelangan pa ba itong klaruhin? At least, wala sa kanila ang nag-claim na ‘anti-art’ – ang pinaka-walang kwentang attempt maging radikal sa mga usaping art-art.

*

Panghuli, ilang araw matapos ilabas ni L ang “Last Page of a Google Search,” nakita ko ang link na “Displacement is the New Translation” ni… ehem! Kenneth Goldsmith na shi-nare ni J (Hindi pa sa akin malinaw ang pagkaka-ugnay ni Goldsmith kay Lewitt sa tradisyon ng conceptual writing, o art in general). May ilang pahayag si Goldsmith na uncannily nagpaalala sa akin ng “Last Page of a Google Search.” Sabi ni Goldsmith (mahaba-haba ito): “Globalization engenders displacement. People are displaced, objects are displaced, language is displaced. In a global circulatory system, components are interchangeable; there is no time — and certainly not enough energy — for understanding. Instead, there is begrudging acceptance and a blinkered lack of understanding, ultimately yielding to resignation.” Maaari bang isiping modelo ng displacement ang sinusunod ng “Last Page of a Google Search?” Kaiba sa ideya ng translation na ipipilit hanapan ng equivalent ang bawat salita sa isa at iba pang lenggwahe, ang displacement ay mas mapaglaro at mas malikot, at siguro, mas mapagpayaman. Siguro parang postmodern; siguro parang post-structural. Ngunit paano kung ang presyo nito ay ang paglupaypay ng understanding tulad ng sabi ni Goldsmith? Paano hindi mauulit ang mga naging sanhi ng ‘failure’ ng mga traditional na avant-garde, mula kay Rimbaud hanggang kanila Andre Breton? O hindi ba concern kung mag-fail man tulad ng Dada at nila Marinetti?

Kuha naman ang produktibong pag-kocontrast ng ‘displacement’ sa ‘translation’ lalo na kung ikukunekta ang ‘fixity’ na wet dream ng translation sa continued entrenchment at perpetuation ng prevalent na social order (ito na!) at ang ‘displacement’ bilang bahagi ng critique sa translation at mga ideyal nito. Ngunit anong dini-displace ng “Last Page of a Google Search” at kung meron man, what does it put in place of the one it displaced?

Malamang hindi ang “prevalent social order” ang tinatangkang i-displace ng “Last Page of a Google Search.” Malamang. Para lamang sa meatspace ang mas authentic at makabuluhang pag-displace sa social order na ‘yan. Sakto lang kung ganun, sapagkat may katapatan naman yata ang “Last Page of a Google Search” pagdating sa nais nitong (o hindi nito binalak) gawin: I-displace ang ‘information’ na nasasagap natin sa Google, i-displace ang mga ‘aral’ ng mga naunang avant-garde;” i-displace ang ‘art.’

Ang hirap mag-isip ng mas mabigat na ending statement.

 

Asterisks


De Certeau cites Kant, “If theory has still little effect on practice, it is not theory’s fault; it is rather that there is not enough of the sort of theory that one should have learned from experience” (from: The Practice of Everyday Life, 1988).

*it can also be theory’s fault, in a way, for being envisaged as separate from practice. or it is not theory’s fault that it is being envisaged as such.

**the theory that comes before practice is as important as the theory that comes after it; conversely, the practice that comes after theory is as important as the practice that comes before it.

***some words are more evanescent than others.

You talk too much

You talk too much